Reklamační protokol

Vyplňuje zákazník

Název firmy a IČ/jméno zákazníka:

 

Adresa zákazníka:

 

Kontaktní adresa pro zaslání zboží, je-li odlišná od výše uvedené adresy:

 

Telefon nebo mobil:

E-mail:

Poznámky:

Název reklamovaného zboží:

Datum nákupu/ vystavení faktury:

Číslo faktury:

Podrobný popis závady:

 

 

Návrh způsobu vyřízení reklamace:

 

Datum a podpis zákazníka:

Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží. Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby nedošlo k jeho poškození.
Vyplňuje prodávající

Datum přijetí reklamace:

Osoba vyřizující reklamaci:

Vyjádření prodávajícího:

 

 

Datum a podpis prodávajícího:

 

Byl jsem seznámen se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti VFS. Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. více o Souhlasu zde